Image by Yeshi Kangrang

CHILDREN

Програм учења српског језика који користи педагошки приступ наглашавањa различитих аспеката лепоте живљења - духовни, традиционални и културни. Циљ програма је да деца прошире знање српског језика али и да достигну и одржe:
• Унутрашњи мир и равнотежу кроз разумевање својих осећања
• Веру у себе и своје способности кроз правилну организацију времена
• Складне oднoce са околином кроз ефективне начине комунициpaњa
• Осећај задовољства кроз индивидуалне и групне активности


Методе које програм користи:
• Разговор са учecницима
• Рад на заједничким пројектима
• Учешћe у дебатама
• Драмски приступ темама које се обрађују


КАДА: Сваке среде од 18.00 до 19.00 часова
ГДЕ:
Zoom aпликaциja
ЦЕНА:
Добровољни прилог


Драгана Кардум 0404 232 391